Khóa tập huấn cho phụ huynh và giáo viên “Vì chơi là học”

Khóa tập huấn cho phụ huynh và giáo viên “Vì chơi là học”

Khoá học “Vì chơi là học” dành cho phụ huynh và giáo viên diễn ra vào thứ 7 của hai tuần (ngày 22/7/2017 và 29/7/2017) tại Cơ sở 2 – Trung tâm tư vấn và can thiệp sớm Phương Thanh. Các giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thanh – giám đốc Trung tâm tư vấn và can thiệp sớm Phương Thanh. ThS. Nguyễn Đức Nam – giám đốc Trung […]

Đọc thêm 1 Phản hồi