Hoạt động trải nghiệm cho trẻ tại Trung tâm Phương Thanh

Hoạt động trải nghiệm “SẮC MÀU EM YÊU”

Vai trò của hoạt động trải nghiệm đối với việc chăm sóc – giáo dục trẻ rối loạn phát triển

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ rối loạn phát triển là một trong những nhiệm vụ giáo dục cơ bản. Tuy nhiên hết sức khó khăn, bởi trẻ có rối loạn phát triển gặp trở ngại nhất định về giao tiếp và ngôn ngữ. Có thể nói giáo dục kĩ năng giao tiếp xã hội cho trẻ rối loạn phát triển thông qua hoạt động trải nghiệm vừa là yêu cầu, vừa là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển và tiến bộ của trẻ, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với giáo viên can thiệp cá nhân và giáo viên phụ trách nhóm.

Hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm tư vấn và can thiệp sớm Phương Thanh.

Giáo viên trung tâm tư vấn và can thiệp sớm Phương Thanh thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tất cả vì sự tiến bộ cho học sinh của mình. Hoạt động trải nghiệm “Sắc màu em yêu” được coi như bài tập điều hòa cảm giác, nâng cao nhận thức, củng cố các kiến thức về màu sắc, chất liệu… mà trẻ đã học, mặt khác trẻ được huy động các giác quan (nhìn, nghe, cảm nhận trên da), nhất là giao tiếp, tương tác với bạn, với cô, được sáng tạo hình ảnh mà mình thích, có cơ hội diễn đạt ý tưởng, mong muốn của mình.

Nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm được tổ chức định kì hàng tháng theo chủ đề học tương ứng, cô và trò Trung tâm tư vấn và can thiệp sớm Phương Thanh duy trì hình thức hoạt động này, đồng thời mở rộng chủ đề và tăng cường tính hấp dẫn, tính thiết yếu của các họat động nhằm thu hút sự tích cực của học sinh, sự quan tâm sát sao của các phụ huynh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *